Υποδομή διαχείρισης δικτυακών λογαριασμών
Ενεργοποίηση λογαριασμού

Επιλέξτε ιδιότητα, ώστε να ξεκινήσετε τη διαδικασία ενεργοποίησης λογαριασμού.Επισημαίνεται ότι το προφίλ του δικτυακού λογαριασμού σου, ενημερώνεται αυτόματα, από τα στοιχεία εγγραφής σου στο Ίδρυμα, με βάση τους ρόλους που έχεις ενεργοποιήσει (Φοιτητής, Προσωπικό, Συνεργάτης). Μπορείς στον ίδιο λογαριασμό να ενεργοποιήσεις έναν ή παραπάνω ρόλους, για τους οποίους θα ισχύει ο ίδιος μυστικός κωδικός πρόσβασης (password).